Archive for Lipiec, 2014

Lejkowata klatka piersiowa

Lejkowata klatka piersiowa pectus excavatum vel infundihiliforme) jest zniekształceniem, które powstaje przez ciąg skróconego przyczepu przepony za dolną część mostka. Wciągnięcie bywa tak głębokie, że wyrostek mieczykowaty dotyka trzonów kręgowych, co powoduje ucisk i przemieszczenie narządów klatki piersiowej i utrudnia ich funkcję. Dzieci z lejkowatą klatką piersiową cierpią na częste nieżyty dróg oddechowych i zaburzenia w krążeniu. Operacyjne odcięcie skróconego przyczepu przepony przywraca normalne ułożenie mostka.

Czytaj Dalej »

ZABURZENIA ROZWOJOWE KRĘGOSŁUPA

Krąg tworzy się z 6 jąder kostnienia: 2 przednich, lewego i prawego — dla trzonu, 2 tylnych — dla tylnej części luku, 2 pośrednich — dla przedniej części luku i jego wyrostków, poprzecznego i stawowego. Harmonijny rozwój tych jąder oraz ich ostateczne zlanie się w jedną całość dają prawidłowo ukształtowany krąg. Zauważa się jednak odchylenia zarówno w sposobie rozrastania się jąder, jak i w procesie zlewania ich. Nieutworzenie się np. jednego jądra trzonu daje półkrąg — hemivertebra, który jest często przyczyną skrzywienia kręgosłupa, noszącego wówczas nazwę skrzywienia wrodzonego. Lewe i prawe jądro mogą nie zlewać się z sobą, pozostaje między nimi szczelina. Jeśli ma to miejsce w obrębie trzonu, mówimy

Czytaj Dalej »

Leczenie hormonalne

Leczenie hormonalne rozpoczynamy obecnie najczęściej koło 6 roku, stosując zwykle 5-0-0—1-0-0-0 j. gonadotropiny łożyskowej 2 razy tygodniowo do ogólnej dawki 1-0 -0-0-0—2-0 -0-0-0 j. Łączenie gonadotropiny z niewielkimi, dawkami testosteronu wzmaga jej wpływ leczniczy.. W razie ujemnego wyniku powtarzamy kurację zwykle po 6—9 miesiącach, stosując na ogół nieco większe dawki gonadotropiny niż przy pierwszej kuracji. Powtórny ujemny wynik terapii jest wskazaniem do leczenia chirurgicznego. Próbujemy leczyć hormonalnie i te przypadki wnętrostwa, w których nie stwierdza się zaburzeń endokrynologicznych, ponieważ leczenie to wywiera wyraźny wpływ na niektóre przeszkody anatomiczne. Rozrost powrózka nasiennego jest zawsze korzystny dla ewentualnej operacji. Jądra przemieszczone (ektopiczne) należy zawsze leczyć operacyjnie.

Czytaj Dalej »