Archive for Styczeń, 2015

Komórki warstwy podstawowej, pośredniej i powierzchniowej

Komórki warstwy podstawowej, która pobudzana jest do wzrostu przez hormony rujowe, są małe, z dużym owalnym jądrem leżą w pewnej odległości jedna od drugiej. Barwią się zwykle zasadochionnie. Obok tego rodzaju komórek (nie- zróżnicowanych) występują komórki zróżnicowane, mające kształt okrągły lub owalny, o dużym jądrze i cytoplazmie, która wykazuje zmiany wodniczkowe.

Czytaj Dalej »

Pierwsze próby dożylnego stosowania propranololu

Należy również zwrócić szczególną uwagę na wpływ przeciwarytmicz- ny LBA, który wykorzystywany jest w przypadku świeżych zawałów mięśnia sercowego przebiegających z niemiarowościami [877, 919],

Czytaj Dalej »

Pochwica

Na osobną wzmiankę zasługuje napadowy, bolesny skurcz mięśni, leżących w pobliżu wejścia do pochwy, określany niezbyt szczęśliwie mianem pochwicy. Powstaje on u kobiet nadmiernie wrażliwych przy próbach wprowadzenia do pochwy prącia lub nawet palca na drodze odruchowej. Powodem jego są zazwyczaj małe ranki, będące wynikiem niedokonanego aktu płciowego. Próby spólkowania, których następstwem są drobne pęknięcia i obrażenia śluzówki u wejścia do pochwy, powodując nowe bóle przyczyniają się tylko do utrzymania stanu zapalnego podrażnienia, obrzęku pochwy, a nawet ropiastych upławów z pochwy.

Czytaj Dalej »

DZIAŁANIE OŚRODKOWE HALOTENU

Halotan Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli, działanie kardiode- presyjne, uwrażliwienie mięśnia sercowego na działanie amin katecholowych, harno- Zaburzenia oddychania, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca – hipotonia, rzad- koskurcz i zaburzenia rytmu, możliwość wystąpienia migotania komór, zwiększone krwawienie miąższowe, atonia ma-

Czytaj Dalej »

KALCYTONINA – BUDOWA CHEMICZNA

Kalcytonina (CT) jest polipeptydem linearnym, składającym się z 32 aminokwasów, o m.cz. 3571,56 u (3600 daltonów). U człowieka hormon ten występuje w postaci monomeru i dimeru. Kalcytonina jest głównie wytwarzana przez komórki C gruczołu tarczowego, wywodzące się z neu- roektodermalnych komórek grzebienia nerwowego. Występują one nie tylko w gruczole tarczowym, ale także w gruczołach przytarczycznych, grasicy i przewodzie tarczowo-językowym. Immunoreaktywność kalcy- toninopodobną wykazano również w różnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, w przysadce, płucach, przewodzie pokarmowym, wątrobie i wielu innych narządach.

Czytaj Dalej »