Archive for Sierpień, 2017

Psychiczna aktywność

Seksuologia biologiczna danych przedłużyła się w 80% przypadków (w ciągu kilku tygodni izolacji) do 25.02 godziny. Psychiczna aktywność była zsynchronizowana ze wzrostem temperatury ciała w 20% przypadków zmiany dobowej aktywności psychicznej nie korelowały ze zmianami temperatury ciała. Podczas gdy periodyka rytmu temperatury ciała wynosiła u nich równe 25 godzin (po kilku tygodniach), to periodyka rytmu aktywności psychicznej była zróżnicowana: w jednej grupie aktywność psychiczna podlegała periodycznym zmianom co 16 do 20 godzin, w drugiej grupie zaś co 80 do 40 godzin. Osoby badane nie uświadamiały sobie tych zmian w zakresie biorytmu. Wyniki te mają duże znaczenie także dla badań nad cechami osobowości.

Czytaj Dalej »

Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu. (Otrzewna nie zostaje naruszona, a krew wylewa się między blaszki więzu szerokiego). Torebka ciążowa tworzy się wówczas z łącznotkankowego utkania więzadła szerokiego. W miarę dalszego rozwoju ciąży blaszki tego więzadła ulegają rozciągnięciu, a otrzewna, w miejscach gdzie przechodzą one na ściany miednicy i na przednią ścianę brzuszną, zostaje podniesiona i oddzielona od podłoża.

Czytaj Dalej »