Archive for the ‘Samo Zdrowie’ Category

Rozpoznanie torbieli jajnika

Rozwijają się między blaszkami krezki jajowodu, są jednak czasem uszypułowane, a szypuła ta, utworzona z górnej części więzadła szerokiego, umożliwia powstanie skrętu guza. Do płynnej jego treści dostaje się wówczas pewna ilość krwi. Jajnik i jajowód, jako narządy przylegające ściśle do torbieli nadjajnika, mogą być wciągnięte w skręt guza. W następstwie tego przychodzi do znacznego ich powiększenia wskutek przekrwienia biernego i wylewów krwi. Jajnik wygląda wówczas jak sinoczerwony, miękki twór, przypominający na przekroju twardy skrzep krwi.

Czytaj Dalej »

Etiologia (czynniki genetyczne) zgwałceń

Problematyka etiologii zgwałceń jest rozległa’ i skomplikowana, jej omawianie wymagałoby odrębnej pokaźnej rozprawy naukowej. W tym opracowaniu ograniczymy się do kilku ogólnych uwag na temat czynnika genetycznego. Wstępne pytanie, które tu się narzuca, brzmi: czy jest możliwe odnalezienie jakiegoś generalnego czynnika genetycznego, skoro zjawisko zgwałceń jest różnorodne, zróżnicowane zależnie od osobowości sprawców i ofiar, od układu warunków społeczno-kulturowych itp. Inne będą czynniki genetyczne zgwałceń, których dopuszczają się żołnierze w czasie wojny (zwłaszcza na kobietach ludności kraju zwyciężonego) wynikają one z potrzeby rozładowania instynktu zdobywczego, z długookresowej abstynencji seksualnej, ze starych obmierzłych zwyczajów, z przyzwyczajenia do widoku krwi (który, zdaniem niektórych seksuologów, wzmaga pobudliwość płciową) itp. Inne podłoże ma gwałt popełniony przez zboczeńca seksualnego czy też przez osobnika działającego pod ciśnieniem nadmiaru nagromadzonej energii seksualnej, którą „musi” rozładować natychmiast. Zupełnie inny charakter przybierają najczęściej występujące współcześnie w krajach rozwiniętych gwałty zbiorowe uprawiane przez bandy młodych osobników, których do zbrodni skłania nie tyle chęć zaspokojenia popędu seksualnego, ile tendencja destruktywna do dominacji, do narzucenia innym uległości. Ci młodzi ludzie mają na ogół zupełnie łatwe okazje do zaspokojenia popędu w kontaktach z rówieśnicami, bardziej atrakcyjnymi niż gwałcone dziewczęta. Toteż niektórzy badacze współcześni uważają, że tego typu gwałty nie są w swej genezie przestępstwami seksualnymi, ale mają inne uwarunkowania, w każdym razie nie biologiczne, lecz społeczno-kulturowe.

Czytaj Dalej »

Dynamika tendencji poli i monogamicznych część 2

Oprócz powyższych zasadniczych czynników pewną rolę gra jeszcze szereg mniej doniosłych, które jednak mogą wyraźnie oddziaływać w kierunku wzmożenia lub osłabienia pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. Czynniki te mogą wikłać działanie wypadkowej zasadniczych momentów w sposób tak skomplikowany i różnorodny, jak tylko potrafi dokonać tego samo życie. Tak więc wpływa na to atmosfera uczuciowa istniejąca między partnerami (poza uczuciem miłości), warunki pracy i możliwości nawiązania kontaktu seksualnego, cechy osobowości umożliwiające lub utrudniające nawiązywanie kontaktów z ludźmi itp.

Czytaj Dalej »

Ujścia maciczne jajowodów

Nie zawsze jednak zakażenie rzeżączkowe zatrzymuje się na pograniczu szyjki i trzonu macicy. Jeśli proces zapalny przeniesie się na wyżej leżące narządy rodne, występują objawy już poważnego schorzenia. Wiele kobiet odnosi nawet początek swej choroby do tej chwili.

Zajęcie błony śluzowej trzonu macicy nie zawsze musi być również zapowiedzią następowego zakażenia jajowodów, jajników i otrzewnej (gcnorrhoea ascendens). Czasami ujścia maciczne jajowodów stanowią przeszkodę dla dalszego szerzenia się procesu zapalnego. Wówczas zapalenie śluzówki trzonu macicy jest jedynym powikłaniem rzeżączki dolnych części przewodu płciowego.

Jeśli jednak dwoinki Neissera wtargrą do trąbek i przez ich ujście brzuszne na otrzewną, występują objawy zapalenia jajowodów i otrzewnej w ich sąsiedztwie. Jajniki narażone są zawsze na zakażenie i chociaż z początku proces zapalny zwykle je omija, najbliższe jajeczkowanic otwiera dostęp bakteriom do wnętrza jajnika.

Objawy towarzyszące zajęciu przez rzeżączkę cewki moczowej i szyjki macicznej kobiety nie zawsze są burzliwe. Bolesrość i ropna obfita wydzielina, które towarzyszą tym sprawom, ustępują po upływie pewnego czasu, a pozostają tylko uplawy, które przybierają charakter śluzowo-ropny. Przewlekłe zapalenia cewki moczowej i szyjki macicznej traktowane są często przez kobiety z lekceważeniem, a ponieważ stać się one mogą przyczyną przeniesienia się zakażenia rzeżączkowego na mężczyznę, są na równi z ostrymi niebezpieczne.

Zakażenie rzeżączkowe o charakterze wstępującym może przebiegać równorzędnie z nie wygasłym jeszcze procesem zapalnym w cewce moczowej i szyjce macicznej. Niekiedy jednak mija pewien okres czasu i dopiero po ustąpieniu objawów ostrych i podostrych w dolnych częściach przewodu płciowego kobiety rozpoczyna się proces zapalny w obrębie trzonu macicy, jajowodów i otrzewnej. Dzieje się to zwykle po miesiączce (niekoniecznie pierwszej po zakażeniu), po porodzie lub po poronieniu.

MIĘŚNIE DNA MIEDNICY I MIĘŚNIE KROCZA

Mięśnie dna miednicy mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego położenia macicy, pochwy i pęcherza moczowego. Składają się one z dwóch warstw, z których jedną, głębszą, stanowi mięsień dźwigający odbyt (musculus levator ani), drugą, bardziej powierzchowną, tzw. przepona moczowo-płciowa (diaphragma urogénitale), rozpięta między ramionami zstępującymi kości łonowych oraz wstępującymi kości siedzeniowych, a utworzona przez głęboki mięsień poprzeczny krocza. Ku tyłowi wiązki tego mięśnia łączą się w linii środkowej z wiązkami mięśnia dźwigacza odbytu w tzw. środku ścięgnistym (centrum tendineum).

Czytaj Dalej »